compound panicle

compound panicle
sudėtinė šluotelė statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Šluotelė, kurios smulkesniosios šluotelės sudaro stambesnę (tokia yra šunažolės šluotelė). atitikmenys: angl. compound panicle rus. сложная метелка

Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas. . 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • compound raceme — noun : panicle * * * compound raceme, Botany. an indeterminate inflorescence occurring when a raceme becomes irregularly compound; panicle …   Useful english dictionary

  • panicle — [pan′i kəl] n. [L panicula, tuft on plants, panicle, dim. of panus, a swelling, ear of millet: see PANIC1] a loose, irregularly branched, indeterminate flower cluster; compound raceme: see INFLORESCENCE panicled adj. paniculate [pa nik′yo͞o lit,… …   English World dictionary

  • Panicle — Flowering lilac showing individual flowers forming the panicle …   Wikipedia

  • panicle — pan•i•cle [[t]ˈpæn ɪ kəl[/t]] n. 1) bot a compound raceme 2) bot any loose, diversely branching flower cluster • Etymology: 1590–1600; < L pānicula, dim. of pānus spool, stalk holding a panicle < Doric Gk pânos (Attic pênos) web; see i ,… …   From formal English to slang

  • panicle — noun Etymology: Latin panicula, diminutive of panus Date: 1597 1. a compound racemose inflorescence see inflorescence illustration 2. a pyramidal loosely branched flower cluster • panicled adjective • paniculate adjective …   New Collegiate Dictionary

  • panicle — panicled, adj. /pan i keuhl/, n. Bot. 1. a compound raceme. See illus. under inflorescence. 2. any loose, diversely branching flower cluster. [1590 1600; < L panicula tuft (on plants), dim. of panus thread wound on a bobbin, a swelling, ear of… …   Universalium

  • panicle — noun A compound raceme …   Wiktionary

  • panicle — n. Compound raceme …   New dictionary of synonyms

  • panicle — /ˈpænɪkəl/ (say panikuhl) noun 1. a compound raceme. 2. any loose, diversely branching flower cluster. {Latin pānicula tuft on plants, diminutive of pānus swelling, ear of millet} –panicled, adjective …  

  • panicle —   n. loose much branched flower head, especially of grasses; compound raceme.    ♦ paniculate a. having or arranged in panicles …   Dictionary of difficult words

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”